برای دریافت دوره ی رایگان الهگان زیبایی (مخصوص سالن های زیبایی) کلیک کنید

آلفا لایو

… مهدی صفایی …

کارآفرین برتر 92 تا 99

… جاوید مقدم …

مربی و مشاور کسب و کار

… مرجان هوشیار …

مدیرعامل نگین تجارت فردوس

… الهام زارع …

وکیل و مشاور حقوقی کسب و کار

… کامران صحت …

بنیان گذار کلینیک فروش

… کیوان نقره کار …

کارآفرین حوزه آموزش

… موسی احمد زاده …

هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران استرالیا و ایران کانادا

… مهدی روحانی …

مدیر عامل سرای ابریشم

×