برای دریافت دوره ی رایگان الهگان زیبایی (مخصوص سالن های زیبایی) کلیک کنید
لیست مطالب
بیزینس کوچینگ ایران

بیزینس کوچینگ ایران

بیزینس کوچینگ ایران در شمال غربی کشور مجارستان ، روستای زیبا و خوش آب و هوایی به نام کاکس وجود دارد که این روستا  در حدود قرن پانزدهم میلادی به دلیل نوآوری هایی که در زمان خودش داشت مشهور شده ...
×