برای دریافت دوره ی رایگان الهگان زیبایی (مخصوص سالن های زیبایی) کلیک کنید

چراغ قرمز : مرجان هوشیار

مرجان هوشیار

بانو مرجان هوشیار،متولد ۱۳۴۹ کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مدیریت تحول هستند. ایشان مدیریت شرکت نگین تجارت فردوس هستند و در بخش ریخته گری و لاستیک سازی و صنعت ساختمان ، صادرات و واردات سنگ های ساختمانی ، ارائه تکنولوژی و محصولات نوین ساختمانی، فعالیت میکنند.

– موسس و مدیرعامل شرکت نگین تجارت فردوس

– موسس و رییس هیات مدیره شرکت هورسنگ پارسیان

– موسس و عضو هیات مدیره شرکت عمران تجارت فردوس

– موسس و نایب رییس هیات مدیره شرکت تولیدی فردوس نگین قشم

– موسس و نایب رییس هیات مدیره شرکت Northern Wayقبرس

– عضو بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

– عضو انجمن ملی زنان مدیر کارآفرین

– عضو شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

– عضو هیات مدیره اتاق مدیران زن کشور

– عضو هیات مدیره کمیسیون زنان خانه صنعت و معدن و تجارت و …

×