برای دریافت دوره ی رایگان الهگان زیبایی (مخصوص سالن های زیبایی) کلیک کنید

قوانین مالیاتی برای سالن های زیبایی

قوانین مالیاتی برای سالن های زیبایی

قوانین مالیاتی برای سالن های زیبایی

سالن های زیبایی جدا از این که باید یک سری موارد قانونی را برای تاسیس و مراحل اولیه سالن زیبایی خود رعایت کنند قانونی هست تحت عنوان مالیات که هر سالن دار طبق شرایطی که دارد باید مبلغی را به دولت پرداخت کند.

 در واقع مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و… تعلق گیرد. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

 که در این مبحث قصد داریم شما را با قوانین مالیاتی سالن های زیبایی آشنا کنیم. سالن های زیبایی جزء مالیات بند ج موضوع ماده 95 مالیات های مستقیم هستند.
با توجه به مواد قانونی زیر مالیات بر درآمد این شغل محاسبه میگردد، که قبل از نحوه محاسبه مالیات سالن های زیبایی تعریف مالیات بند ج موضوع ماده 95 را بررسی خواهیم کرد.

 

انواع مالیات و نحوه پرداخت مالیات

مالیات برای تمامی کسب و کار ها وجود دارد که سالن های زیبایی هم مانند مشاغل دیگر باید مالیات بپردازند. مالیات ها به طور کلی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم پرداخته میشود. در صورتی که مودی مالیاتی(اشخاص حقیقی و حقوقی) و پرداخت کننده مالیات یک نفر باشد، آن مالیات مستقیم محسوب می شود وگرنه مالیات غیرمستقیم خواهد بود. همچنین به شخصی که مسئول پرداخت مالیات است، مودی مالیاتی گفته می شود.

 

قوانین مالیاتی برای سالن های زیبایی

 

 

شاید این مطلب هم به کارتان بیاید :

دوره ی رایگان آرایشگر میلیونر مخصوص سالن های زیبایی

 

 

مالیات بند ج موضوع ماده 95 چیست؟

ماده 95-  صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم،مصوب 31/04/1394، این متن جایگزین متن ماده (95) قانون و تبصره های آن شد.

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف­ اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر ‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلف­ اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام ‌می‌دارد.

تبصره 2 – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 

قوانین مالیاتی برای سالن های زیبایی

 

 

شاید این مطلب هم به کارتان بیاید :

مشاور سالن های زیبایی

 

 

 

نحوه محاسبه مالیات سالن های زیبایی

با توجه به مواد قانونی زیر مالیات بر درآمد این شغل محاسبه میگردد:

ماده 101 : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

 شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

 

ماده131 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

  • تا میزان سی میلیون (30،000،000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% )
  • تا میزان یکصد میلیون (100،000،000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30،000،000) ریال به نرخ بیست درصد(20% )
  • تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال درآمدمشمول مالیات
  • سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ( 100،000،000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% )
  • تا میزان یک میلیارد ( 1000،000،000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال به نرخ سی درصد (30% )
  • نسبت به مازاد یک میلیارد (1000،000،000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (%35 )

لازم به ذکر است که بند ب و ج ماده 95 برای اشخاص حقیقی که فاقد ضریب باشند بکار می رود ، اما آرایشگاه ها و سالن های زیبایی با تفکیک مردانه و زنانه دارای ضریب تشخیص درآمد هستند.

 

 

محاسبه نرخ ضرایب مالیات برای آرایشگاه مردانه و زنانه
آرایشگاه مردانه به ترتیب ممتاز ، درجه 1، درجه 2 و سایر به نرخ : 40درصد ،سی درصد ، 25 و 15 درصد می باشد.

آرایشگاه زنانه به ترتیب ممتاز به 45% ، 40% ،30% و 15% می باشد.
چنانچه مسائلی چون تعیین درآمد شغلی چون آرایشگری که بالطبع با توجه به خدماتی بودن آن فاقد معیاری مناسب برای تعیین درآمد است و لازم است که دارای دفاتر باشد(خرید و فروش) .
برای آرایشگاه مردانه درجه 1 مالیاتی به میزان 40*%25 = 10% کل درآمد تشخیصی ، خواهیم داشت.

نکته:

این ضرایب مربوط به سال 86 بوده و ممکن است تغییر کرده باشد.

 

————————————————————————
این مقاله در مرکز بیزینس کوچینگ آلفا گردآوری شده است. امیدواریم از خواندن این مطالب لذت برده باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×